פרויקט בייזום חברת הבית ברות 14 א' בע"מ
ובמימון קרנות תמ"א 38 בע"מ.
 
הקמת 6 דירות חדשות בבנין בן 6 דירות קיימות. 
 
פרויקט המימון החל בחודש מרץ 2017,
וצפוי להסתיים באוגוסט 2020.
עד כה נמכרו דירה ודירת הפנטהאוס .
הפרוייקט בעצירה זמנית והוא בהליך משפטי .
רות 14 א' חיפה

רות - חיפה