- תשואה נאה.
- ניהול מקצועי תוך ניטור סיכונים.
- השקעה החל מ-500 אלף שקל למלווה.
- ניהול פיקוח על ידי חברות הנדסה מובילות. 
- מיסוי– ההשקעה מוגדרת כהלוואה פיננסית.
- בטחונות ממשיים המעניקים ביטחון לכספי המלווים.

- השקעה לטווח בינוני - מחצי שנה ועד שנתיים לפרוייקט.
- השקעה לא צמודה ובהתאם לכך חלים עליה שיעורי מס במקור של 15% לפרטיים.

יתרונות למלווה