קרנות תמ"א 38 בע"מ מעמידה לרשות חברות יזמיות ולרשות יזמים פלטפורמה נוחה במונחי אשראי והון עצמי למימון פרויקטים של תמ"א 38 חיזוק בינוי. 

אנו מממנים : 
חברות ויזמים " ללא אורות אדומים " ובעלי איתנות פיננסית, פרויקטים ברמת ריוחיות נאותה ופרויקטים בסדר גודל של עד 12 יח"ד חדשות.
נדרשים 100% חתימות דיירים או אישור מפקחת. תנאי הכרחי למימון קבלת אישור בא כח הדיירים  או הדיירים עצמם למסמכים והתחייבויות ספיציפיים.
 
על היזם להיות  בעל ניסיון  בתחום ולחילופין עליו להתקשר עם חברה מנהלת  בעלת ניסיון בתחום ו/או קבלן בעל ניסיון בביצוע תמ"א 38 . 

 
פרויקטים ברווחיות נאותה מקטינים את ההון העצמי הנדרש.

 

מידע ליזמים