פרויקט בייזום קבוצת קריגר
ובמימון קרנות תמ"א 38 בע"מ.
 
חיזוק בינוי - בניית 4 דירות חדשות בשלב א'
ו5
דירות חדשות בשלב ב' , סה"כ 9 דירות חדשות. 
 
פרויקט המימון החל בחודש מרץ 2015 ,
וצפוי להסתיים באוגוסט 2019  (שלב ב').
נמכרו 8 דירות ומתנהל מו"מ לדירת פנטהאוס האחרונה.
זימן 4-6 תל אביב 

זימן 4 - 6 תל אביב