פרויקט בייזום קבוצת קריגר
ובמימון קרנות תמ"א 38 בע"מ.
 
חיזוק בינוי - בניית 4 דירות חדשות בשלב א'
ו5
דירות חדשות בשלב ב' , סה"כ 9 דירות חדשות. 
 
פרויקט המימון החל בחודש מרץ 2015 ,
וצפוי להסתיים באוגוסט 2020 (שלב ב )

 
זימן 4-6 תל אביב 

זימן 4 - 6 תל אביב