פרויקט בייזום חברת סמארט אפ 38 בע"מ
ובמימון קרנות תמ"א 38 בע"מ .
 
חברת קרנות תמ"א 38 בע"מ שמחה להודיע כי
פרוייקט המימון ברחוב וודג'ווד 11 חיפה הושלם
בהצלחה.

כל כספי המלווים ( קרן + ריבית ) הוחזרו
ע"פ הסכמי המימון. 

 
ווג'ווד 11 - חיפה

וודג'ווד 11 - חיפה