מימון פרויקט בראשון לציון לחיזוק מבנה ובניית 8 דירות חדשות במסגרת תמ"א 38.
עלות ביצוע הפרויקט: 9.5 מ' ₪ בניכוי הון עצמי שהוזרם (2.8) 6.7 מ' ₪.
מסגרת מימון  לאישור: 4 מ' ₪.
הכנסות ממכירת דירות: 11.0 מ' ₪.
בטחונות: בהתאם לנהלים ואישור וועדת השקעות.

גויס עד היום :  1.2 מ'
גיוס נוכחי–2 מ' 
אברבנאל 3 - ראשון לציון

אברבנאל 3 ראשון לציון